Khi nào thì phải chuyển viện cho bệnh nhân?

Ngày hỏi:08/12/2018

Tôi có để ý trong việc khám chữa bệnh, có rất nhiều trượng hợp bệnh nhân đang điều trị phải chuyển viện. Vậy cho tôi hỏi: Khi nào thì phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 5 Điều 58 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì việc chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác được thực hiện trong trường hợp:

   - Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   - Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

   - Theo yêu cầu của người bệnh.

   Bên cạnh đó, thủ tục chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

   + Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của người bệnh;

   + Nếu chuyển khoa thì chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án của người bệnh đến khoa mới; nếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì gửi giấy chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kèm tóm tắt hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới.

   Trên đây là nội dung trả lời về trường hợp chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn