Khoáng chất và vitamin thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:02/01/2020

Theo quy định thì khoáng chất và vitamin thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả gồm những gì? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoáng chất và vitamin thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, hạng dùng Hạng bệnh viện Ghi chú

   27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

   997

   Calci acetat

   Uống

   +

   +

   +

   998

   Calci carbonat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   999

   Calci carbonat + calci gluconolactat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1000

   Calci carbonat + vitamin D3

   Uống

   +

   +

   +

   1001

   Calci lactat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1002

   Calci gluconat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1003

   Calci glubionat

   Tiêm

   +

   +

   +

   1004

   Calci glucoheptonatc + vitamin D3

   Uống

   +

   +

   +

   1005

   Calci gluconolactat

   Uống

   +

   +

   +

   1006

   Calci glycerophosphat + magnesi gluconat

   Uống

   +

   +

   +

   1007

   Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4-methyl-2- oxovalerat + calci-2-oxo-3-phenylpropionat + caIci-3-methyl-2-oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L-threonin + L-tryptophan + L-histidin + L-tyrosin (*)

   Uống

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị suy thận mãn, tăng ure máu.

   1008

   Calcitriol

   Uống

   +

   +

   +

   1009

   Dibencozid

   Uống

   +

   +

   1010

   Lysin + Vitamin + Khoáng chất

   Uống

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng.

   1011

   Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1012

   Sắt clorid + kẽm clorid + mangan clorid + đồng clorid + crôm clorid + natri molypdat dihydrat + natri selenid pentahydrat + natri fluorid + kali iodid

   Tiêm

   +

   +

   1013

   Tricalcium phosphat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1014

   Vitamin A

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1015

   Vitamin A + D2

   (Vitamin A + D3)

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1016

   Vitamin B1

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   1017

   Vitamin B1 + B6 + B12

   Uống

   +

   +

   +

   +

   Tiêm

   +

   +

   +

   1018

   Vitamin B2

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1019

   Vitamin B3

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1020

   Vitamin B5

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   1021

   Vitamin B6

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   1022

   Vitamin B6 + magnesi lactat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1023

   Vitamin B12

   (cyanocobalamin, hydroxocobalamin)

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   1024

   Vitamin C

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1025

   Vitamin D2

   Uống

   +

   +

   +

   +

   1026

   Vitamin D3

   Uống

   +

   +

   +

   +

   Tiêm

   +

   +

   +

   1027

   Vitamin E

   Uống

   +

   +

   +

   +

   Tiêm

   +

   1028

   Vitamin H (B8)

   Uống

   +

   +

   1029

   Vitamin K

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   +

   1030

   Vitamin PP

   Uống

   +

   +

   +

   +

   Tiêm

   +

   +

   +


   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn