Không đăng ký tạm trú có phải đi cai nghiện bắt buộc không?

Ngày hỏi:05/12/2019

Anh chị cho em hỏi: Chồng em và em đang sống ở Hà Nội chưa đăng ký tạm trú (có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An) như mới đây chồng em bị gọi lên phường ở Hà Nội để kiểm tra ma túy. Vậy chồng em có phải đi cai nghiện băt buộc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp cai nghiện bắt buộc, cụ thể như sau:

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

   - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

   Mặt khác theo Khoản 1 Điều 12 Luật cư trú 2006 quy định: Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

   Bên cạnh đó, khi cơ quan nhà nước xác định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc thì cơ quan đó phải gửi phiếu yêu cầu xác minh nơi cư trú đến nơi chồng bạn thường trú theo Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 05/2018/TT-BCA.

   Như vậy, nếu chồng bạn mới nghiện ma túy và có nơi cư trú hợp pháp thì chồng bạn sẽ không bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn