Kinh phí khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự lấy từ đâu?

Ngày hỏi:04/12/2019

Kính chào ban biên tập. Tôi có nội dung thắc mắc như sau: Liên quan đến công tác tổ chức khám sức khỏe để tuyển chọn công dân tham gia Nghĩa vụ quân sự, kinh phí tổ chức thực hiện công tác này được lấy từ đâu vậy? Mong phản hồi thông tin đến tôi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành. Định mức vật tư tiêu hao và kinh phí cho hoạt động kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Như vậy, kinh phí khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự được lấy từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác quốc phòng - an ninh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn