Loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ y tế

Ngày hỏi:29/10/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những loại thông tin thống kê được phổ biển của Bộ y tế gồm những thông tin nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ y tế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 thì loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ y tế như sau:

   Các thông tin thống kê trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy định của Luật thống kê, bao gồm:

   1. Thông tin thống kê theo quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế ban hành tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   2. Thông tin thống kê định kỳ, chuyên đề và đột xuất theo chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

   3. Kết quả Điều tra thống kê trong chương trình Điều tra thống kê quốc gia được phân công thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, bao gồm:

   - Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;

   - Điều tra dinh dưỡng;

   - Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe.

   4. Kết quả Điều tra thống kê ngoài chương trình Điều tra thống kê quốc gia quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Luật thống kê, bao gồm:

   - Kết quả điều tra thống kê đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác;

   - Kết quả điều tra thống kê nhằm thu thập thông, tin về các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Y tế, nhưng không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

   5. Niên giám thống kê y tế.

   Trên đây là quy định về loại thông tin thống kê được phổ biến.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thông tin thống kê
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn