Mang thai 7 tháng có được đóng BHYT không?

Ngày hỏi:11/05/2020

Em mang thai 7 tháng muốn mua BHYT có được không và nếu mua được BHYT thì có hiệu lực không? Và có hiệu lực trong thời gian nào? Khoảng bao lâu thì hiệu lực? Tôi là lao động tự do.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mang thai 7 tháng có được đóng BHYT không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì bạn mang thai 7 tháng muốn đóng BHYT thì bạn có thể tham gia BHYT theo dạng hộ gia đình.

   Theo Khoản 2 Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định thời gian có hiệu lực của BHYT, cụ thể như sau:

   1. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

   - Đối tượng là người lao động và đơn vị đóng; tổ chức BHXH đóng thì thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT, trừ một số đối tượng thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

   + Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

   + Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Thẻ BHYT giá trị sử dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó.

   + Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó. Trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

   2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; tham gia BHYT theo hộ gia đình thì có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

   3. Đối tượng do người lao động và đơn vị đóng chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí KCB trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.

   Nếu bạn tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Ngược lại thì có hiệu lực từ ngày đóng BHYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẻ bảo hiểm y tế
  Đóng bảo hiểm y tế
  Hưởng bảo hiểm y tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn