Mất Giấy xác nhận khuyết tật thì xin cấp lại thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2019

Con tôi được 10 tuổi, cháu được xác nhận khuyết tật nặng và được hưởng trợ cấp hằng tháng. Hôm trước chúng tôi dọn nhà vô tình làm mất Giấy xác nhận khuyết tật của cháu. Bây giờ tôi phải làm giấy xác nhận khuyết tật như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mất Giấy xác nhận khuyết tật thì xin cấp lại thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định:

   "2. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

   a) Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật;

   b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật;

   c) Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1,2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này."

   Như vậy, đối với trường hợp mất Giấy xác nhận khuyết tật thì phải làm thủ tục cấp lại. Cụ thể theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

   "1. Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

   Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định cấp đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

   Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật."

   Trên đây là quy định về trình tự, thủ tục xin cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật bị mất.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn