Mẫu phiếu đăng lý dự tuyển công chức thuộc sự quản lý của Bô Y tế

Ngày hỏi:09/09/2019

Sắp tới tôi có dự định thi công chức thuộc Bộ Y tế, anh chị cho tôi hỏi anh chị có thể cung cấp dùm tôi mẫu phiếu đăng lý dự tuyển công chức không? Thành thật cảm ơn nếu nhận được sự phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thủ tục 17 ban hành kèm theo Quyết định 3858/QĐ-BYT 2019 quy định về mẫu phiếu đăng lý dự tuyển công chức thuộc Bộ Y tế: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

   PHỤ LỤC

   MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
   (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

   (Dán ảnh 4x6)
   (3)

   PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

   Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………..

   Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………

   I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

   Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

   Nam □

   Nữ □

   Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

   Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

   Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

   Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

   Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

   Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….

   Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

   Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………

   Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………

   Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………

   II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

   Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

   Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

   Trình độ văn bằng, chứng chỉ

   Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

   Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

   Ngành đào tạo

   Hình thức đào tạo

   Xếp loại bằng, chứng chỉ

   III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

   (Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

   Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

   Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………..

   IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

   (Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

   Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………..

   V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

   NGƯỜI VIẾT PHIẾU
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ghi chú:

   (1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

   (2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

   (3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.


   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn