Một cá nhân có thể có đồng thời 2 chứng chỉ hành nghề dược?

Ngày hỏi:27/05/2020

Một cá nhân có thể có đồng thời 2 chứng chỉ hành nghề dược không? Căn cứ vào quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Y Dược là nghề liên quan trực tiếp tới sinh mệnh con người, vì đây là một nghề rất “nhạy cảm” nên người hành nghề cần có chứng chỉ để chứng minh năng lực của mình.

   Theo Khoản 1 Điều 29 Luật Dược 2016 thì:

   Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược. Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có Chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng Điều kiện và được phép hành nghề. Chứng chỉ hành nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả nước.

   Khoản 8 Điều 28 Luật Dược 2016 quy định Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược:

   Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

   Như vậy, Một cá nhân không thể đồng thời có 2 chứng chỉ hành nghề dược, nếu có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên thì họ sẽ bị thu hồi chứng chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng chỉ hành nghề dược
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn