Mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm thủy sản

Ngày hỏi:19/07/2013

Ông La Hồng Sơn vi phạm hành vi thu mua tôm sú nguyên liệu có tạp chất. Lượng tôm ông Sơn mua, sau khi loại bỏ tạp chất và xử lý nhiệt lượng còn lại 259 kg (giá trị khoảng 32 triệu đồng). UBND tỉnh quyết định xử phạt ông Sơn 100 triệu đồng và tịch thu hàng. Ông Sơn hỏi: Trường hợp của ông bị xử phạt 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn như sau:

  • UBND tỉnh quyết định xử phạt ông Sơn 100 triệu đồng và tịch thu hàng theo quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 6 Điều 15 Nghị định số91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2012/NĐ-CP là đúng.

   Theo khoản 6 Điều 15 Nghị định số 91/2012/NĐ-CP nêu trên: “Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại Điểm c, d Khoản 4, Điểm c Khoản 5 Điều này nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng”.

   Do đó, trường hợp của ông Sơn bị xử phạt 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm là đúng quy định, vì mức tiền phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm của ông Sơn theo điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định số 91/2012/NĐ-CP là 30 triệu đồng, thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm như ông Sơn đã cung cấp (32 triệu đồng x 7 lần = 224 triệu đồng).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn