Nam, nữ muốn hiến tinh trùng, noãn phải từ đủ 18 tuổi trở lên?

Ngày hỏi:18/06/2021

Cho hỏi theo quy định hiện hành thì có phải nam, nữ muốn hiến tặng tinh trùng, noãn phải từ đủ 18 tuổi trở lên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nam, nữ muốn hiến tinh trùng, noãn phải từ đủ 18 tuổi trở lên?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 6 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 có quy định:

   Nam từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định này thì nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mới có quyền hiến tặng tinh trùng; nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới có quyền hiến tặng noãn.

   Cho nên nói nam, nữ muốn hiến tinh trùng, noãn phải từ đủ 18 tuổi trở lên là chưa đúng quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn