Ngoài ngân sách nhà nước thì phí hoạt động tiêm chủng hình thành từ nguồn nào?

Ngày hỏi:10/11/2020

Tôi muốn hỏi theo quy định pháp luật thì ngoài ngân sách nhà nước thì phí hoạt động tiêm chủng hình thành từ những nguồn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Nguồn kinh phí hình thành cho hoạt động tiêm chủng:

   a) Ngân sách nhà nước;

   b) Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước;

   c) Nguồn Quỹ bảo hiểm y tế;

   d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, có thể thấy ngoài ngân sách nhà nước thì còn có nguồn sau: Nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước; Nguồn Quỹ bảo hiểm y tế; Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn