Nguyên tắc chung khi sử dụng và khai thác hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế

Ngày hỏi:22/03/2019

Đang công tác tại phòng Hành chính tổng hợp của một bệnh viện đa khoa. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Nguyên tắc khi sử dụng và khai thác hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc chung khi sử dụng và khai thác hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc khi sử dụng và khai thác hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế quy định tại Điều 3 Quyết định 5242/QĐ-BYT năm 2015 Quy chế Quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Y tế, cụ thể như sau:

   - Tài khoản của cá nhân được phân quyền theo vai trò tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khi tham gia Hệ thống. Các cá nhân phải tự bảo vệ thông tin tài khoản của mình, chỉ quản lý và khai thác các nội dung thông tin văn bản, tài liệu trong phạm vi được phân quyền cho đến khi thoát khỏi Hệ thống;

   Khi kết thúc phiên làm việc, cá nhân phải thoát khỏi Hệ thống và đóng trình duyệt để đảm bảo an toàn dữ liệu;

   - Đơn vị khi cần cấp mới, thay đổi quyền hạn, khóa, hỗ trợ xử lý, ... tài khoản của các cá nhân thuộc đơn vị mình, đơn vị phải có công văn gửi cho Văn phòng Bộ (phòng CNTT) về việc hỗ trợ xử lý yêu cầu.;

   - Đối với mỗi tài khoản được cấp đều có thể tham gia Hệ thống trên môi trường mạng thông qua các trình duyệt phổ dụng trên máy tính, thiết bị di động (Hệ thống sử dụng tối ưu nhất với trình duyệt Google Chrome). Hệ thống cũng đã phát triển phiên bản trên Ipad giúp cá nhân xử lý dễ dàng hơn;

   - Các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm sử dụng Hệ thống để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, luân chuyển, điều hành, lưu trữ và khai thác thông tin văn bản, tài liệu trong quá trình xử lý, giải quyết công việc;

   - Sử dụng, khai thác Hệ thống theo đúng mục đích, thẩm quyền; đảm bảo thực hiện đúng quy trình và tiến độ xử lý để không làm gián đoạn quá trình xử lý và luân chuyển thông tin của văn bản;

   - Đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn về nội dung khi xử lý, luân chuyển thông tin của văn bản, tài liệu trên Hệ thống;

   - Tất cả văn bản, tài liệu đi/đến đều phải được scan và cập nhật lên hệ thống. Đối với văn bản đóng dấu “mật”, “tuyệt mật”, “tối mật”, văn bản khiếu nại, tố cáo, hồ sơ cán bộ công chức, viên chức không đưa lên Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tử.

   - Các thông tin, dữ liệu dạng ký tự dùng trong Hệ thống phải sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909-2001 (Unicode);

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn