Nguyên tắc chung xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế

Ngày hỏi:27/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Anhh, hiện đang làm việc cho một tổ chức xã hội về y tế. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Nguyên tắc chung xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc chung xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế quy định tại Mục I Quyết định 6110/QĐ-BYT năm 2017 về hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Xây dựng và triển khai hạ tầng kỹ thuật, Phần mềm tại Trạm Y tế xã Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) phải có tính tổng thể, thống nhất. Các thông tin được trao đổi và sử dụng lại ở các module, tránh việc một thông tin phải nhập nhiều lần.

   - Hệ thống thông tin quy định tại quyết định này là yêu cầu tối thiểu trong Phần mềm quản lý Trạm Y tế xã.

   - Thiết kế hệ thống mang tính mở; các tài liệu phân tích, thiết kế phải đầy đủ, chi tiết, thuận tiện cho việc bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống. Giao diện người dùng cần được thiết kế khoa học, hợp lý, tạo thuận lợi, dễ dàng cho người sử dụng.

   - Phần mềm phải tuân theo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh Mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 08/07/2016 của Bộ trưởng Bộ về việc ban hành bộ mã danh Mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 về việc Ban hành Danh Mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; khuyến khích áp dụng các chuẩn quốc tế liên quan.

   - Đảm bảo trao đổi dữ liệu với hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bệnh viện tuyến huyện, Sở Y tế; Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

   - Hệ thống công nghệ thông tin của Trạm Y tế xã phải kết nối được với Phần mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân.

   - Hệ thống công nghệ thông tin của Trạm Y tế xã phải bảo đảm các Điều kiện về an toàn, an ninh thông tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn