Nhà thuốc không đăng ký danh sách thực hành lên sở y tế thì có được xác nhận thực hành không?

Ngày hỏi:04/07/2019

Em chào anh chị! Em có thắc mắc là: em đang đi làm tại một nhà thuốc từ tháng 2/2019, nhà thuốc đã thẩm định lại GPP vào năm 2018 nên em chưa được nhà thuốc ghi tên lên Sở Y Tế ạ. Anh chị cho em hỏi là em có được cấp Chứng chỉ hành nghề dược sau 18 tháng nếu em chưa được ghi tên lên Sở không ạ? Em xin cảm ơn !

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì về cơ sở thực hành chuyên môn thì:

   "4. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:

   a) Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;

   b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn, Sở Y tế có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các nội dung quy định tại điểm a khoản này."

   Tuy nhiên, quy định trên đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Do đó cơ sở bán lẻ thuốc trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành tại cơ sở mình không bắt buộc phải gửi danh sách người đăng ký thực về Sở y tế.

   Do đó, trường hợp bạn có thời gian thực hành tại nhà thuốc nhưng cơ sở không gửi danh sách lên Sở y tế thì bạn vẫn được cơ sở xác nhận quá trình thực hành để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn