Nhận chuyển nhượng quầy thuốc có phải thông báo với Sở y tế nơi hoạt động không?

Ngày hỏi:28/10/2019

Liên quan đến việc quản lý hoạt động của quầy thuốc. Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi một người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược nhận chuyển nhượng quầy dược từ một người khác thì có phải thông báo với Sở y tế hay cơ quan chức năng nào về hoạt động buôn bán của mình không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhận chuyển nhượng quầy thuốc có phải thông báo với Sở y tế nơi hoạt động không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 11 Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành, có quy định:

   Thông báo danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền

   Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề, cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) nơi cơ sở kinh doanh dược hoạt động danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề dược tại cơ sở thông tin theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này, kèm theo tập tin điện tử hoặc cập nhật trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Y tế.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu trước đây bạn chưa từng làm việc tại quầy thuốc, nhưng nay đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược và nhận chuyển nhượng quầy từ chủ cũ thì bạn phải có trách nhiệm thông báo đến Sở Y tế nơi hoạt động kinh doanh của quầy thuốc để thông báo về hoạt động của mình tại quầy thuốc đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn