Nhãn gốc sản phẩm nhập khẩu làm thủ tục tự công bố có phải dịch thuật công chứng không?

Ngày hỏi:26/08/2019

Nghị định 15/2018/NĐCP ngày 02/02/2018 quy định doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm. Doanh nghiệp chúng tôi chuyên về hàng nhập khẩu các loại thực phẩm vậy xin phép đặt một câu hỏi: nhãn gốc sản phẩm nhập khẩu khi làm tự công bố có phải dịch thuật công chứng không?. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật an toàn thực phẩm thì hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm các thành phần:

   a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

   Đồng thời, Khoản 3 Điều 5 Nghị định này cũng quy định các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

   Do đó, đối với thắc mắc của anh, nhãn gốc sản phẩm nhập khẩu là một trong những thành phần được đề cập, đính kèm theo bản tự công bố sản phẩm cho nên phải được dịch thuật công chứng theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn