Nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Ngày hỏi:11/10/2016

Nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Thanh Tâm, quê ở Bình Thuận. Hiện tại, em đang mở một cơ sở sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Em rất thắc mắc về quy định của pháp luật đối với nhãn hóa chất, chế phẩm này như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được quy định cụ thể tại Điều 32 Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được quy định như sau:

   1. Việc ghi nhãn hóa chất, chế phẩm thực hiện theo quy định tại Phụ lục số IX ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Khi có thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm ngoài các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định này, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành phải có văn bản thông báo nội dung thay đổi và gửi kèm mẫu nhãn mới (gồm mẫu nhãn của tất cả các quy cách đóng gói theo kích thước thực, trường hợp nhiều quy cách đóng gói có nhãn thiết kế giống nhau, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành nộp nhãn của quy cách đóng gói nhỏ nhất) đến Bộ Y tế để bổ sung vào hồ sơ chậm nhất là 15 ngày trước khi lưu hành nhãn mới. Trường hợp Bộ Y tế triển khai đăng ký trực tuyến, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành gửi thông báo thay đổi nội dung hoặc hình thức nhãn trực tuyến. Việc gửi thông báo trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương VIII

   Nghị định này.

   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo thay đổi nội dung nhãn (thời điểm tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế), nếu Bộ Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung:

   a) Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành được quyền lưu hành nhãn mới;

   b) Bộ Y tế có trách nhiệm bổ sung mẫu nhãn mới của chế phẩm vào hồ sơ đăng ký lưu hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế phẩm diệt côn trùng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn