Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II bao gồm những nhiệm vụ nào?

Ngày hỏi:02/12/2019

Em đang là nhân viên chụp X Quang tại một bệnh viện. Cho em hỏi theo quy định thì nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II bao gồm những nhiệm vụ nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II bao gồm những nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   a) Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y:

   Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

   Chủ trì tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;

   Tổ chức chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa;

   Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên khoa, ứng dụng kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành;

   Chủ trì, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn;

   Theo dõi, thống kê hoạt động chuyên môn theo quy định trong phạm vi được giao.

   b) Quản lý hoạt động chuyên môn:

   Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao.

   Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc quản lý sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc của khoa hoặc của đơn vị trong lĩnh vực y học;

   Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản;

   Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn trong phạm vi được giao.

   c) Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị:

   Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiến hành một số kỹ thuật khác giúp chẩn đoán và điều trị trường hợp cần thiết;

   Tham gia hội chẩn khi được phân công.

   d) Bảo vệ quyền lợi của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm:

   Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực;

   Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác;

   Thực hiện quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

   Chủ trì, tổ chức, thực hiện biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn đối với người bệnh.

   đ) Tư vấn, giáo dục sức khỏe:

   Xây dựng nội dung, chương trình và thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng trong phạm vi được giao;

   Tham gia phòng chống dịch và thảm họa khi có yêu cầu.

   e) Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

   Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên và viên chức kỹ thuật y;

   Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

   Tổ chức áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn