Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV

Ngày hỏi:02/12/2019

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV được xác định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV, cụ thể như sau:

   a) Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y:

   Đón tiếp, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

   Đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, môi trường - nghề nghiệp;

   Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc và hóa chất theo yêu cầu của từng kỹ thuật;

   Thực hiện các quy trình kỹ thuật cơ bản trong chuyên khoa, phụ giúp hoặc phối hợp với viên chức chuyên môn thực hiện kỹ thuật chuyên sâu khi được giao;

   Thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn;

   Ghi chép, theo dõi, thống kê các hoạt động chuyên môn theo quy định.

   b) Quản lý hoạt động chuyên môn:

   Dự trù, lĩnh, định kỳ kiểm kê và báo cáo việc sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc hóa chất, sinh phẩm theo quy định;

   Sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản;

   Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn khi được giao.

   c) Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị:

   Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị;

   Hỗ trợ, phối hợp với viên chức kỹ thuật y trong việc thực hiện kỹ thuật chuyên môn được giao.

   d) Bảo vệ quyền lợi của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm:

   Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực;

   Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác;

   Thực hiện quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

   Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh.

   đ) Tư vấn, giáo dục sức khỏe:

   Tham gia hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng trong phạm vi được giao;

   Tham gia phòng chống dịch và thảm họa khi có yêu cầu.

   e) Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

   Tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên, viên chức kỹ thuật y khi được giao;

   Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

   Tham gia áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn