Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hùng Nam hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi đang tìm hiểu về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Vậy Ban biên tập  cho tôi hỏi nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được quy định tại Điều 35 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-BNV năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   1. Thông qua các quyết định trong tất cả các trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm của Đại hội hoặc không thuộc các cơ quan khác của LĐBĐVN theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này.

   2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các ban chức năng, tổ chức trực thuộc LĐBĐVN.

   3. Bổ nhiệm Thường trực Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một Ủy viên trong số Ủy viên BCH.

   4. Triển khai Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo, giám sát các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, Ban Thư ký thuộc LĐBĐVN.

   5. Quyết định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội LĐBĐVN, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, thành lập Ban Bầu cử Đại hội (theo quy định của FIFA).

   6. Thông qua kế hoạch tài chính của Liên đoàn.

   7. Quyết định khen thưởng với các Ủy viên BCH.

   8. Định kỳ báo cáo kế hoạch công tác với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   9. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Liên đoàn; bổ nhiệm các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên của các ban thuộc LĐBĐVN.

   10. Trình Đại hội thông qua các báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các vấn đề khác.

   11. Giao nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức kh¸c thay mình thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

   12. Phê chuẩn nhân sự Tổng Thư ký do Chủ tịch Liên đoàn giới thiệu trước khi Chủ tịch Liên đoàn ra Quyết định bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm) Tổng Thư ký Liên đoàn.

   Trên đây là tư vấn về Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Quyết định 224/QĐ-BNV năm 2010. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn