Những bệnh viện nào được áp dụng đánh giá theo tiêu chí?

Ngày hỏi:14/12/2018

Vừa qua tôi có nghe nói về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ở Việt Nam, nhưng không rõ lắm: Những đối tượng nào được áp dụng đánh giá theo Bộ tiêu chí đó? Nhờ Ban biên tập hỗ trợp giúp.

(****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục 8 Quyết định 6858/QĐ-BYT năm 2016 về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có quy định về đối tượng sau:

   - Toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.

   - Toàn bộ các trung tâm y tế huyện có chức năng khám và điều trị người bệnh nội trú: đánh giá chất lượng hoạt động của khối điều trị. Trung tâm y tế huyện không có giường bệnh nội trú không áp dụng Bộ tiêu chí này.

   - Đối với bệnh viện có từ 2 cơ sở trở lên:

   + Đánh giá chất lượng cho toàn bộ các cơ sở.

   + Mỗi cơ sở tiến hành đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí và báo cáo kết quả của từng cơ sở riêng biệt.

   + Các cơ sở của bệnh viện đánh giá tiêu chí theo 3 nhóm sau1:

   ++ Các tiêu chí nhóm 1: chỉ cơ sở 1 có; đoàn đánh giá tại cơ sở chính và sử dụng kết quả đánh giá của cơ sở chính cho các cơ sở phụ.

   ++ Các tiêu chí nhóm 2: đánh giá chung toàn bộ các cơ sở 1, 2, 3… của bệnh viện và áp dụng kết quả chung giống nhau cho cơ sở chính và các cơ sở phụ.

   ++ Các tiêu chí nhóm 3: Mỗi cơ sở có đặc thù riêng; đánh giá riêng biệt từng cơ sở và mỗi cơ sở có kết quả riêng khác nhau.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn