Những địa điểm bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn?

Ngày hỏi:22/07/2016

Hiện nay, tình trạng người hút thuốc lá vô tư hút thuốc lá ở khắp mọi nơi, từ bệnh viện, trường học, trên các phương tiện giao thông, trong phòng làm việc của các cơ quan, tổ chức đến các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí…đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người xung quanh. Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn? Những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá? Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá?

  • Chương II Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, trong đó đã quy định rõ các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá và quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá, cụ thể như sau:

   “Điều 11. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn

   1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm:

   a) Cơ sở y tế;

   b) Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;

   d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

   2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm:

   a) Nơi làm việc;

   b) Trường cao đẳng, đại học, học viện;

   c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 12 của Luật này.

   3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện.

   Điều 12. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

   1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm:

   a) Khu vực cách ly của sân bay;

   b) Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch;

   c) Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

   2. Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

   a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

   b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát;

   c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

   3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

   4. Chính phủ quy định chuyển địa điểm tại khoản 1 Điều này thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà phù hợp với từng thời kỳ.

   Điều 13. Nghĩa vụ của người hút thuốc lá

   1. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

   2. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

   3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

   Điều 14. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá

   1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây:

   a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

   b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình;

   c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

   2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây:

   a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này;

   b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.”


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn