Những loại thuốc nào phải được cơ sở kiệm nghiệm thuốc của Bộ Y tế kiểm nghiệm?

Ngày hỏi:23/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc kiểm nghiệm thuốc chữa bệnh. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Những loại thuốc nào phải được cơ sở kiệm nghiệm thuốc của Bộ Y tế kiểm nghiệm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những loại thuốc phải được cơ sở kiệm nghiệm thuốc của Bộ Y tế kiểm nghiệm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành, bao gồm:

   - Thuốc là vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh có chứa kháng thể;

   - Sinh phẩm là dẫn xuất của máu và huyết tương người;

   - Thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2017/NĐ-CP);

   - Thuốc được sản xuất bởi cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài thuộc Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) công bố.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn