Nội dung đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng bao gồm những nội dung gì? Phương pháp đánh giá được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo điều 10, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010 ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng thì nội dung đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng được quy định như sau:

   a) Tình trạng sức khỏe của người cai nghiện;
   b) Trạng thái tinh thần, tâm lý của người cai nghiện, mối quan hệ của người cai nghiện với các thành viên trong gia đình và mối quan hệ của người cai nghiện với cộng đồng dân cư;
   c) Tình trạng sử dụng ma túy;
   d) Kết quả học nghề, lao động sản xuất và tham gia các hoạt động khác tại địa phương.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn