Nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Sở y tế

Ngày hỏi:25/10/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện quy định về quản lý dược phẩm. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Sở y tế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục 1 Phần 1 Quy định nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm Quyết định 4369/QĐ-BYT năm 2019 quy định nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Sở y tế:

   - Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành tại địa phương và việc tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

   - Công tác triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương, đường lối quản lý, phát triển ngành dược, mỹ phẩm của nhà nước, Chính phủ hoặc của Bộ Y tế;

   - Công tác tổ chức thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm;

   - Công tác triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý dược và mỹ phẩm thuộc phạm vi của Sở Y tế;

   - Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về dược và mỹ phẩm mới ban hành;

   - Công tác tổ chức và phối hợp liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm;

   - Công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thực hiện quy định về quản lý dược và mỹ phẩm theo từng lĩnh vực:

   +) Quản lý chất lượng thuốc;

   +) Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc, và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR);

   +) Quản lý giá thuốc;

   +) Quản lý kinh doanh dược;

   +) Đăng ký thuốc;

   +) Đấu thầu, cung ứng thuốc;

   +) Quản lý dược bệnh viện;

   +) Quản lý mỹ phẩm;

   +) Công tác thanh tra dược và mỹ phẩm;

   +) Việc ứng dụng Công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc.

   - Công tác thống kê và tổng hợp, báo cáo;

   - Công tác đào tạo nhân lực dược;

   - Công tác cải cách hành chính.

   Trên đây là quy định về nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Sở y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT