Nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Phòng y tế

Ngày hỏi:25/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện quy định về quản lý dược phẩm. Cho tôi hỏi theo quy định thì nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Phòng y tế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục 2 Phần 1 Quy định nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm Quyết định 4369/QĐ-BYT năm 2019 quy định nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Phòng y tế:

   - Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động công tác dược hàng năm trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

   - Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về dược và mỹ phẩm mới ban hành;

   - Công tác tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý dược và mỹ phẩm;

   - Công tác tổ chức và phối hợp liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm;

   - Công tác phối hợp với Sở Y tế trong việc thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh dược theo thẩm quyền;

   - Công tác thống kê và tổng hợp, báo cáo;

   - Công tác cải cách hành chính.

   Tại các địa phương nếu Ủy ban nhân dân quận, huyện giao cho Trung tâm Y tế quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thì các nội dung này được áp dụng để kiểm tra tại các Trung tâm Y tế đó.

   Trên đây là quy định về nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định quản lý về dược, mỹ phẩm tại Phòng y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT