Nói ngọng được đi nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:10/11/2020

Xin hỏi trường hợp người nói ngọng có được tham gia Nghĩa vụ quân sự không? Quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP), có quy định:

   TT

   Bệnh tật

   Điểm

   40

   - Nói ngọng:

   + Người nghe hiểu 75% đến dưới 100% từ

   3

   + Người nghe hiểu 50 đến dưới 75% từ

   4

   + Người nghe hiểu 20% đến dưới 50% từ

   5

   + Người nghe hiểu dưới 20% từ

   6

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Như vậy, thì người bị các tật nói ngọng nêu trên sẽ có sức khỏe từ loại 3 đến loại 6 tùy trường hợp.

   Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Từ các căn cứ trên thì trường hợp nói ngọng người nghe hiểu 75% đến dưới 100% từ (sức khỏe loại 3) thì vẫn thuộc đối tượng được tuyển quân. Cho nên tuy mức độ tật ngọng mà có thể được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn