Phải giải quyết đơn đề nghị cho học viên cai nghiện bắt buộc về chịu tang trong bao lâu?

Ngày hỏi:04/09/2021

Khi nhận được đơn đề nghị cho học viên cai nghiện bắt buộc về chịu tang thì cơ sở cai nghiện phải giải quyết trong thời gian bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phải giải quyết đơn đề nghị cho học viên cai nghiện bắt buộc về chịu tang trong bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 29 Nghị định 221/2013/NĐ-CP có quy định về giải quyết chế độ chịu tang đối với học viên cai nghiện bắt buộc như sau:

   Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đơn, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho học viên về chịu tang. Quyết định cho về phải được lập bằng văn bản, nêu rõ thời gian được về, trách nhiệm của gia đình trong việc đón, đưa và quản lý học viên trong thời gian về chịu tang. Quyết định được lập thành 03 bản: 01 bản gửi cho gia đình học viên, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để phối hợp quản lý và 01 bản lưu trong hồ sơ học viên.

   Như vậy, theo quy định thì khi nhận đơn đề nghị cho học viên cai nghiện bắt buộc về chịu tang, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho học viên về chịu tang trong thời hạn 24 giờ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn