Phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Ngày hỏi:24/08/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu hiểu các quy định về thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. Anh chị cho tôi hỏi việc phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 08/2019/TT-BYT thì việc phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế như sau:

   1. Máy móc, thiết bị được coi là máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

   - Là các trang thiết bị y tế quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

   - Đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị.

   2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là trang thiết bị y tế chuyên dùng) bao gồm:

   - Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù.

   - Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác.

   Trên đây là quy định về phân loại máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn