Phó chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có được kết luận phân loại sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:17/11/2020

Cho tôi hỏi Phó chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có được kết luận phân loại sức khỏe khám Nghĩa vụ quân sự không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1d Điều 6 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định như sau:

   Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

   - Chủ tịch Hội đồng:

   + Điều hành toàn bộ hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về chất lượng khám sức khỏe công dân thuộc diện được gọi làm nghĩa vụ quân sự;

   + Quán triệt, phổ biến kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, chức trách, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng khám sức khỏe;

   + Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng để kết luận đối với những trường hợp có ý kiến không thống nhất về kết luận sức khỏe;

   + Tổ chức hội chẩn và ký giấy giới thiệu cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đi kiểm tra ở các cơ sở y tế khi cần thiết;

   + Trực tiếp kết luận phân loại sức khỏe và ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

   + Tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và báo cáo với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

   - Phó Chủ tịch Hội đồng:

   + Thay mặt Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt;

   + Trực tiếp khám sức khỏe, tham gia hội chẩn khi cần thiết;

   + Tham gia họp Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

   Như vậy, việc trực tiếp kết luận phân loại sức khỏe và ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự do Chủ tịch Hội đồng thay vì Phó Chủ tịch Hội đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn