Phụ cấp hàng tháng và phụ cấp thương binh

Tôi là thương binh có tỷ lệ thương tật 81% bị thương ở cột sống dẫn đến bị liệt 2 chân. Tôi đang hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng có được hưởng thêm phụ cấp hàng tháng của thương binh có tỷ lệ thương tật 81% hay không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ qui định: “Thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng.
   Trường hợp có vết thương đặc biệt nặng dẫn đến: cụt hoặc liệt hoàn toàn hai chi trở lên; mù hai mắt; rối loạn tâm thần có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, được hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng mà không hưởng phụ cấp hàng tháng”.
   Theo đó, trường hợp của ông là thương binh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật 81% có vết thương đặc biệt nặng đang hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng nên không thuộc diện hưởng phụ cấp hàng tháng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn