Phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế

Ngày hỏi:10/12/2014

Ông Triệu Thái đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị”. Theo phản ánh của ông Thái, tại Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập không thấy quy định người làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị” được hưởng mức phụ cấp là bao nhiêu. Trong khi đó, theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, tại điểm c, khoản 1, Điều 2 về đối tượng áp dụng có quy định người làm công việc “Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị”, nhưng lại không thể hiện cụ thể là được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là bao nhiêu. Ông Thái đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc trên.

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập…, ngoài các trường hợp quy định tại các khoản khác.

   Như vậy, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị tại các cơ sở khám chữa bệnh nói chung, đang xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13 (trừ các đối tượng đã hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao hơn tại một số chuyên khoa đặc biệt), được hưởng cấp ưu đãi theo nghề mức 40%.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn