Phương thức phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế

Ngày hỏi:29/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phương thức phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 thì phương thức phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế như sau:

   1. Phổ biến thông tin thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để tất cả các đối tượng đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng miễn phí các thông tin thống kê này.

   2. Việc phổ biến thông tin thống kê dưới dạng ấn phẩm in trên giấy hoặc bằng các vật mang tin điện tử như đĩa DVD, CD-ROM và các vật mang tin điện tử khác.

   3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Y tế căn cứ vào tình hình thực tế và loại thông tin thống kê để quy định thêm các hình thức phổ biến thông tin thống kê khác như: họp báo; ra thông cáo báo chí; sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện truyền thông và các hình thức phổ biến thông tin thống kê khác.

   Trên đây là quy định về phương thức phổ biến thông tin thống kê của Bộ y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT