Quản lý giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

Ngày hỏi:06/10/2016

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý giấy phép hoạt động khám chữa bệnh như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Văn Ninh (Ninh Thuận) có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Hiện nay tôi nhận thấy các phòng khám tư mọc lên rất nhiều. Không biết nhà nước có quản lý, kiểm soát hoạt động của các phòng khám này không? Cụ thể là quản lý giấy phép của các phòng khám này thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email: ninhv***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016. Cụ thể như sau:

   a) Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cấp một giấy phép hoạt động;

   b) Bản sao giấy phép hoạt động và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động được lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động;

   c) Sau khi cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

   - Bộ Y tế phải gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở tế tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động;

   - Sở Y tế tỉnh phải gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

   Trên đây là quy định về quản lý giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn