Quản lý và vận hành Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế

Ngày hỏi:22/03/2019

Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế được thực hiện trên thực tế đã giúp các cơ quan, đơn vị ngành y dễ dành trong việc gửi nhận tài liệu, hồ sơ giấy tờ. Nhưng tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Quản lý và vận hành Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý và vận hành Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế
   (ảnh minh họa)
  • Quản lý và vận hành Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử ngành Y tế được quy định tại Điều 23 Quyết định 5242/QĐ-BYT năm 2015 Quy chế Quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Y tế, cụ thể như sau:

   - Văn phòng Bộ (Phòng Công nghệ thông tin) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế quản lý, vận hành, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu đề xuất phương án nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển và sự hoạt động ổn định của Hệ thống;

   - Văn phòng Bộ (Phòng Công nghệ thông tin) chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống; kịp thời xử lý các lỗi phát sinh; hỗ trợ, tiếp nhận yêu cầu từ người sử dụng; xây dựng kế hoạch nâng cấp, điều chỉnh quy trình xử lý và mở rộng các tính năng của hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý và điều hành văn bản tại cơ quan Bộ.

   - Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm đôn đốc chuyên viên của đơn vị thường xuyên theo dõi, sử dụng Hệ thống trong việc xử lý văn bản đến và ban hành văn bản đi;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn