Quỹ bổ sung thu nhập được trích lập thế nào?

Ngày hỏi:28/03/2016
Theo phản ánh của bà Trương Thị Huệ Tâm (bv.yduoccotruyen.tq@...), hiện nay bệnh viện của bà thực hiện trích lập các Quỹ chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng định kỳ cho cán bộ theo quy chế chi tiêu nội bộ. Bệnh viện có báo cáo về việc thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP theo số liệu được quyết toán với cơ quan BHXH hàng quý. Trên báo cáo thể hiện nội dung chi và phần chênh lệch thu chi từ nguồn thu dịch vụ, trích con số chưa chi theo đúng mẫu. Nhưng Kho bạc Nhà nước yêu cầu đơn vị làm báo cáo theo số liệu được thể hiện qua tài khoản 3712 (số thu) và chi số còn lại coi là chênh lệch thu chi để chi thu nhập tăng thêm. Bà Tâm hỏi, việc trích lập các Quỹ được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: “Các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi và quản lý chi tiêu, quyết toán khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của trung tâm y tế theo quy định hiện hành”.

   Theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin và quản lý ngân sách, số thu dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện (kể cả số thu được BHYT thanh toán lại cho bệnh viện) được hạch toán qua tài khoản 3712 – Tiền gửi thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác.

   Việc trích lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng phúc lợi được thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ. Căn cứ phần chênh lệch thu chi, thủ trưởng đơn vị quyết định mức trích lập các Quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ.

   Như vậy, việc trích lập các Quỹ được thực hiện theo năm trên cơ sở số dư (chênh lệch thu chi) của năm trước đã được quyết toán và việc trích lập Quỹ theo các quý trong năm trên cơ sở đơn vị tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi gửi Kho bạc Nhà nước để trích lập quỹ, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc trích lập các Quỹ, không phải căn cứ vào số dư của tài khoản 3712 để thực hiện trích Quỹ.

   Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi từ tài khoản 3712 theo đúng quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 quy định kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn