Quy định về cấp cứu trong khám, chữa bệnh

Ngày hỏi:06/10/2016

Cấp cứu trong khám, chữa bệnh được quy định thể nào? Chào Ban Biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lê Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi đang nghiên cứu và viết bài về quá trình cấp cứu tại cơ sở khám, chữa bệnh. Ban biên tập có thể cho tôi biết những quy định về cấp cứu tại cơ sở khám, chữa bệnh được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email leluat***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cấp cứu tại cơ sở khám, chữa bệnh được quy định tại Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể như sau:

   1. Các hình thức cấp cứu bao gồm:

   a) Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   b) Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   2. Khi việc cấp cứu vượt quá khả năng chuyên môn thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

   a) Tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 56 của Luật này;

   b) Mời cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến hỗ trợ cấp cứu;

   c) Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

   3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.

   Trên đây là quy định về cấp cứu trong khám, chữa bệnh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn