Quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày hỏi:28/12/2016

Công ty ông Trần Quang Lục (tỉnh Quảng Ngãi) tham dự đấu thầu thuốc tại một Sở Y tế để cung cấp cho các cơ sở điều trị trực thuộc Sở Y tế. Công ty có nhiều sản phẩm dự thầu đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành sản phẩm, đã đăng ký kê khai giá thuốc các sản phẩm đó được Cục Quản lý Dược xác nhận, đã nộp kê khai trước thời gian đóng thầu và mở thầu. Ông Lục hỏi, những danh mục hồ sơ thuốc đã có số đăng ký và đã kê khai giá thuốc trong thời gian xét thầu chưa có công bố kê khai giá của Cục Quản lý Dược trên trang Website của Cục Quản lý Dược thì có được xét chọn chấm đạt về hồ sơ kỹ thuật không?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Dược 2005 và các văn bản hướng dẫn Luật Dược về quản lý giá thuốc, thuốc trước khi lưu hành phải tiến hành kê khai, kê khai lại giá thuốc.

   Theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, một trong những điều kiện để thuốc được trúng thầu là giá trúng thầu không được cao hơn giá bán buôn kê khai hoặc kê khai lại đang còn hiệu lực.

   Việc xét thầu các thuốc chưa có giá kê khai công bố trên mạng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại văn bản số 9867/BYT-QLD ngày 15/12/2015 về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố và Văn bản số 18227/QLD-GT ngày 16/9/2016 về việc lập kế hoạch đấu thầu thuốc trúng thầu theo bảng giá kê khai, kê khai lại.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn