Quy trình của giám định pháp y tâm thần tại phòng khám

Ngày hỏi:04/01/2019

Đang công tác trong ngành y tế. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi thông tin đến bạn. Cụ thể: Quy trình của giám định pháp y tâm thần tại phòng khám được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình của giám định pháp y tâm thần tại phòng khám quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Hình thức này áp dụng đối với những trường hợp đơn giản, không khó khăn trong chẩn đoán, xác định năng lực và trách nhiệm hành vi.

   - Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   - Phân công người tham gia giám định:

   - Nghiên cứu tài liệu trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

   - Tiếp nhận và thăm khám lâm sàng đối tượng giám định:

   - Thăm khám cận lâm sàng đối tượng giám định:

   - Giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

   - Họp giám định viên tham gia giám định:

   - Lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ giám định:

   - Kết thúc giám định:

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn