Quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trình y tế

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi đang công ty xây dựng, sắp tới công ty tôi đang có mong muốn nhận một gói thầu đầu tư xây dựng công trình y tế. Nhưng tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ. Mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trình y tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trình y tế quy định tại Mục II Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đến Bộ Y tế, Bộ Xây dựng để thẩm định, phê duyệt.

   - Vụ Trang thiết bị và công trình y tế tổ chức thẩm định công năng dây chuyền của thiết kế cơ sở và danh mục, cấu hình cơ bản, khái toán thiết bị y tế thuộc dự án trước khi Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm định của Bộ Xây dựng, đến các cơ quan, tổ chức liên quan để thỏa thuận về các nội dung của dự án (phòng chống cháy, nổ; chiều cao tĩnh không; bảo vệ môi trường; sử dụng đất đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác).

   - Sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Xây dựng, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế sẽ tổng hợp kết quả thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt dự án.

   - Đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình có cấp công trình từ cấp II trở xuống, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch -Tài chính) chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt; đối với công trình xây dựng mới không phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng được duyệt, phải được Vụ Trang thiết bị và công trình y tế có ý kiến bằng văn bản trước khi trình duyệt.

   - Đối với lập dự án đầu tư mua sắm thiết bị không có cấu phần xây dựng:

   Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư trang thiết bị y tế đến Bộ Y tế để thẩm định, phê duyệt. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối tổ chức (hoặc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong trường hợp dự án đầu tư thiết bị y tế sử dụng nguồn kinh phí ngoài thường xuyên) thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư trang thiết bị y tế. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 2, Điều 47, Luật đầu tư công ngày 18/6/2014.

   Tổng mức đầu tư của dự án được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 47, Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn