Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:13/09/2019

Tôi đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, được biết vừa có quy định về thi đua khen thưởng. Cho tôi hỏi số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng:

   - Đối với danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”: 05 bộ bản chính và 20 bộ bản photocopy;

   - Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 03 bộ bản chính và 03 bộ bản photocopy;

   - Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: 03 bộ bản chính;

   - Đối với hình thức khen thưởng Huân chương: 04 bộ bản chính.

   Riêng đối với tập thể được xét tặng; cá nhân thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”: 06 bộ bản chính.

   - Đối với hình thức khen thưởng Huy chương, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: 03 bộ bản chính;

   - Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: 01 bộ bản chính.

   Trên đây là quy định về số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn