Sử dụng hệ số K làm căn cứ xác đinh giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:25/04/2017

Tôi có 01 hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá chuyển nhượng trên hợp đồng chuyển nhượng có thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, khi cơ quan thuế tính thuế có tính giá chuyển nhượng theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định (Sử dụng cả hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số (K)) làm căn cứ để xác định giá chuyển nhượng; Vậy: việc cơ quan thuế sử dụng hệ số (K) làm căn cứ xác định giá trị chuyển nhượng của tài sản chuyển nhượng có đúng quy định không.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên hợp đồng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC:
   “1. Giá chuyển nhượng
   a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
   Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.”
   Hệ số K là hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất (trừ trường hợp giao qua đấu giá), công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hệ số này hằng năm sẽ do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
   Như vậy, hệ số k không phải là căn cứ để xác định giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định mới là căn cứ để xác định giá trị đất chuyển nhượng trong trường hợp giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn.

   Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn