Sư thầy ở chùa có được mua BHYT hộ gia đình không?

Ngày hỏi:14/04/2021

Luật sư cho tôi hỏi vấn đề mua BHYT như sau: Sư thầy tu ở chùa muốn mua BHYT theo đối tượng là hộ gia đình thì có được không ạ? Căn cứ ở đâu? Và khi đi mua BHYT thì lấy giấy tờ gì để chứng minh là mình đi tu ở chùa ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

   3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

   a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

   => Như vậy, sư thầy ở chùa là đối tượng được mua BHYT hộ gia đình.

   Và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định về các giấy tờ xác định đối tượng mua BHYT như sau:

   1. Việc xác định đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP căn cứ vào một trong các giấy tờ sau đây:

   a) Đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   b) Đối với người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của cơ sở bảo trợ xã hội nơi người đó đang cư trú.

   => Theo đó, khi sư thầy mua BHYT thì có thể xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý sư thầy.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn