Thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Ngày hỏi:18/06/2014
Tôi xin hỏi việc cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với phòng khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư số 18/2014 ngày 17/4/2014 của Bộ Quốc phòng quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng quy định thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề như sau: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề thuộc Bộ Quốc phòng. Trong một số trường hợp cụ thể, căn cứ vào hồ sơ báo cáo của Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quân y quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề thuộc Bộ Quốc phòng. Trình tự cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề: Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi 1 bộ hồ sơ quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này theo hệ thống ngành dọc quân y cho đến bộ phận thường trực của tổ thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày (đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề), 15 ngày (đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ thẩm định hồ sơ tổ chức thẩm định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, tổ thẩm định hồ sơ tổng hợp, lập danh sách gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định kèm theo hồ sơ của người hành nghề và công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tổ thẩm định hồ sơ có văn bản thông báo để người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trong thời hạn 30 ngày (đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) 15 ngày (đối với trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, không có yêu cầu bổ sung thì Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng thẩm định phải gửi trả lại tổ thẩm định hồ sơ để thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ. Trên đây là quy định mới nhất, bạn cần nghiên cứu kỹ một số điều của thông tư này để làm các thủ tục xin đăng ký lại.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn