Thân nhân của Đại biểu quốc hội có được cấp BHYT miễn phí không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Con trai tôi vừa được bầu vào đại biểu hội Quốc hội, Cho tôi hỏi vậy cả nhà tôi có được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT bao gồm:

   ...

   6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

   Theo đó căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp con trai bạn được bầu vào đại biểu quốc hội thì sẽ được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định về vấn đề thân nhân của đại biểu quốc hội cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  BHYT miễn phí
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn