Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược mới nhất

Ngày hỏi:20/11/2018

Tôi đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do chứng chỉ của tôi bị mất) thì nghe tin đã có quy định sửa đổi về vấn đề này mới được ban hành và đã có hiệu lực, nhưng tôi không biết. Nhờ các bạn cho tôi biết theo quy định mới này thì hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm các loại giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các trường hợp cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật dược 2016 và được quy định cụ thể như sau:

   Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng;

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn