Thành viên Đoàn đánh giá thực hành tốt nuôi trồng dược liệu có xung đột lợi ích trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:03/09/2019

Xin chào ban biên tập, Anh chị cho tôi hỏi thành viên Đoàn đánh giá thực hành tốt nuôi trồng dược liệu có xung đột lợi ích trong trường hợp nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư 19/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 27/9/2019) thì nguyên tắc đánh giá xung đột lợi ích: Thành viên Đoàn đánh giá được coi là có xung đột lợi ích với cơ sở được đánh giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Đã từng làm việc hoặc tham gia hoạt động tư vấn trong thời gian 05 năm gần đây cho cơ sở được đánh giá;

   - Đang có quyền lợi về tài chính với cơ sở được đánh giá;

   - Có vợ hoặc chồng, con, bố hoặc mẹ, anh chị em ruột, bố hoặc mẹ của vợ, bố hoặc mẹ của chồng đang làm việc cho cơ sở được đánh giá.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc đánh giá xung đột lợi ích của thành viên Đoàn đánh giá.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT