Theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe của người bệnh khi truyền máu

Ngày hỏi:17/12/2018

Là sinh viên ngành điều dưỡng, hiện đang thực tế tại một cơ sở khám chữa bệnh tại Bình Dương. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe của người bệnh khi truyền máu được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe của người bệnh khi truyền máu quy định tại Khoản 4 Điều 50 Thông tư 26/2013/TT- BYT, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra, theo dõi các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, trạng thái tinh thần của người bệnh vào các thời điểm trước và trong quá trình truyền máu, đặc biệt lưu ý theo dõi trong 15 phút đầu truyền máu để phát hiện và xử trí kịp thời tai biên liên quan đến truyền máu;

   - Phải sử dụng bộ dây truyền máu có bầu lọc để truyền cho người bệnh;

   - Ghi hồ sơ đầy đủ các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, trạng thái tinh thần, diễn biến lâm sàng của người bệnh, các xử trí (nếu có) vào phiếu truyền máu theo quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Căn cứ tình trạng của người bệnh và diễn biến trong quá trình truyền máu, bác sỹ điều trị chỉ định việc theo dõi sau khi kết thúc truyền máu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn