Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng y tế được quy định ra sao?

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi được biết, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình y tế thì phải lựa chọn những phương án thiết kế kiến trúc công trình đáp ứng các điều kiện theo luật định. Việc lựa  chọn đó có thể là tuyển chọn hoặc thi tuyển. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng y tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng y tế được quy định tại Mục II Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   - Các dự án đầu tư có công trình xây dựng cấp I và cấp đặc biệt theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP, phải được tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trước khi lập dự án. Việc tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP và Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.

   - Sau khi có kết quả thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, tác giả của thiết kế kiến trúc công trình xây dựng khi trúng tuyển hoặc được tuyển chọn được ưu tiên xem xét lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn